Retræten

Vedbæk Gardens ønske om at bevare de venskaber, der er blevet stiftet i gardertiden, resulterede i 1996

i oprettelsen af foreningen "Retræten".

 

Foreningen består af "pensionerede" Vedbæk Gardere fra de tidlige årgange og helt frem til nu!

Retræten er en uforpligtende forening. Vi har ikke til formål at spille musik. Vi vil bare gerne være samlingspunkt/forum for alle tidligere Vedbæk Gardere.

 

 

Formand: Jane Mechta, som kan kontaktes på : jmechta@gmail.com eller på Tlf. : 20123036 / 39183083