Årets garder

For at modtage denne udmærkelse, skal følgende kriterier være opfyldt:

· Man skal være medlem af Vedbæk Garden i mindst 3 år
· Man har udvist en god social adfærd, både over for sine kammerater og ledelsen
· Man har vedligeholdt sin uniform godt
· Man har en god mødeprocent

Beslutningen for hvem der skal have denne udmærkelse tages af ledelsen.


Tidligere udnævnt til Årets garder

År VG Nr. Navn Bemærkning
2017 37 Flora
2016 83 Caroline
2015 63 Cecilie
2014 73 Monica
2013 85 Benedicte
2012 Alle garderpiger
2011 11 Sascha
2010 65 Michala
2009 44 Mathilde
2008 15 Sayaka