Retrætens nodenål

Retrætens Nodenål blev indstiftet i forbindelse med Vedbæk Gardens 40 års jubilæum i 1998.

For at modtage denne udmærkelse, skal følgende kriterier være opfyldt:

· Man skal være medlem af Vedbæk Garden mindst 3 år
· Man har udvist høj mødeprocent
· Man har udvist store / markante fremskridt i året
· Man udviser stort talent
· Man udviser stort engagement
· Virker til inspiration og virker som forbillede

Det er Vedbæk Gardens lærerstab, der skal træffe beslutning om, hvem der skal have nålen.

År VG Nr. Navn Bemærkning
2017 64 Olivia
2016 23 Annemette
2015 34 Olivia Sommer
2014 31 Hemilla
2013 65 Michala
2012 22 Caroline B.
2011 3 Laura
2010 81 Camilla
2009 38 Amalie
2008 52 Marlene